FAQs

Q?

Wat is een taxatie?

A.

Een taxatie is een waardeoordeel van een onroerend goed. Dit waardeoordeel wordt vaak gebruikt voor financiering. De waarde bepaald de uiteindelijke garantiestelling voor een lening. Een taxatierapport kan ook gebruikt worden voor een minnelijke waardering met de belastingdienst of een aan- of verkoopopdracht. In een taxatierapport zijn tenminste de volgende onderdelen opgenomen:

 • Soort woning
 • Grootte, aard en indeling van de woning
 • Grootte, aard en indeling van het perceel
 • De ligging, uitzicht, eventuele overlast, voorzieningen in de nabije omgeving etc.
 • Bouwkundige kwaliteit en staat van onderhoud van de woning en de installaties
 • Het niveau van afwerking
 • Esthetische en architectonische kwaliteit
 • Is er sprake van beperkte zakelijke rechten die gelden voor het huis en/of de grond?

 

Het taxatierapport bevat verder een kadastraal uittreksel (indien aanwezig) en een kadastrale kaart van de woning. Er worden ook referentieobjecten uit de nabije omgeving opgenomen en grafieken met de waardeontwikkelingen van de betreffende woning.

Het taxatierapport bevat de volgende onderdelen:

 • Privaatrechtelijke aspecten
 • Omschrijving ingeving en object
 • Onderhoudstoestand
 • Verontreiniging
 • Onderbouwing waardeoordeel
 • Publiekrechtelijke aspecten

 

Welke registers en brancheverenigingen zijn er voor taxateurs?

VastgoedCert en NRVT (Nederlandse vereniging voor Taxateurs). Elke taxateur die ingeschreven is in een van deze twee registers voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.

 

Q?

Een geschil tussen koper-verkoper?

A.

Het kan helaas voorkomen dat er geschil ontstaat tussen koper en verkoper na overdracht van een woning. Enkele simpele voorbeelden waarbij u kunt denken zijn  niet goed ingevulde boedellijsten, fouten in de bouwconstructie, niet verleende bouwvergunningen, strijdigheden met het bestemmingsplan, aanwezigheid van asbest of grondvervuiling etc. Een goede makelaar zal je daar op wijzen zodat u zoveel mogelijk problemen achteraf voorkomt.

Mocht een makelaar het niet kunnen voor zien, echter had hij u daar wel op moeten wijzen dan kan hij op basis van zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak maken op een dekking van 1 mln. per schadegeval.

De makelaarsverenigingen NVM, VBO en Vastgoedpro hebben ieder hun eigen verenigingstuchtrecht. Een belangrijk doel van dit tuchtrecht is het waarborgen van een behoorlijk niveau van beroepsuitoefening door de aangesloten makelaars.
Het tuchtrecht bevat om die reden gedragsregels die de makelaars in acht dienen te nemen tegenover hun opdrachtgevers.
Door middel van interne tuchtrechtspraak wordt handhaving van deze gedragsregels nagestreefd.

Q?

Bestemmingsplan

A.

Op www.ruimtelijkeplannen.nl kan iedereen zijn of haar bestemmingsplan inzien. Een bestemmingsplan is gebonden aan de plaats/bestemming en dus niet een persoon. Een bestemmingsplan lezen is al 1 ding, maar het bestemmingsplan dan ook nog eens kunnen wijzigen in het oerwoud van regels en politieke processen is een zaak van echte professionals. Er worden hoge eisen gesteld aan plannen voordat iets geaccordeerd wordt door de gemeenteraad of de Raad van State.

Noaber - makelaars in wonen en landelijk vastgoed
Neem contact op
close slider