FW: Melding taxatierapport ondertekend – 71945261646487 – Frans

P {margin-top:0;margin-bo=
ttom:0;}

Van: info@nwwi.nl <info@=
nwwi.nl>
Verzonden: maandag 11 maart 2019 11:55
Aan: arnold_wic@hotmail.com
Onderwerp: Melding taxatierapport ondertekend - 71945261646487 - Fra=
ns Halsstraat 24 , 7412TT DEVENTER -

 

Geachte taxateur,

Het taxatierapport, Frans Halsstraat 24 , 7412TT DEVENTER is door u gere=
edgemeld en digitaal ondertekend.

De volgende bestanden zijn bij dit rapport beschikbaar:

Taxatier=
apport
in PDFTaxati=
erapport
inclusief bijlagen in PDFTaxatierapport Bijlagen:

Kadastraal
uittrekselKadastrale
kaartAkte
van leveringBodeminformatieFund=
eringsviewer
indicatieve aandachtsgebiedenBodeminformatieBestemmingsplankaartReferentieberekening
marktwaarde V1EVS
opdrachtvoorwaardenEnergiebesparende
voorzieningenUniforme
meetstaat gebruiksoppervlakte woningenUniforme
verbouwingsspecificatie

Het rapport is elektronisch ondertekend op: maandag 11 maart 2019 12:49 =
en is onder nummer 71945261646487 bij het NWWI geregistreerd.

U kunt het rapport inzien op de NWWI website via
www.nwwi.nl. Aan de rechterzijde op de homepage ziet u 'Rapport inzien'=
staan. Wanneer u hierop klikt, kunt u het registratienummer en de postcode=
van het getaxeerde object invoeren en het rapport inzien.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen en/of opmerkingen hebben,=
dan kunt u een e-mail sturen naar
info@nwwi.nl.

Met vriendelijke groet,
NWWI
Onderwerp: 'T.3. Bevestiging afgehandeld rapport vo=
or taxatiebedrijf'

Bijzonderheden van de =
opdracht:

Gegevens opdrachtgever:

Opdrac=
htgever:
de heer/mevrouw I. van=
Maanen

Adres:=

Frans Halsstraat 24

Postco=
de en plaats:
7412TT DEVENTER

Telefo=
on:
0626358989

E-mail=
:
info@noaber.nu

Gegevens opdrachtverstrekker:

Bedrij=
fsnaam:
NWWI consumenteningang=

Contac=
tpersoon:

Adres:=

Kruitmolen 1

Postco=
de en plaats:
3995ES Houten

Telefo=
on:
0306344150

E-mail=
:
gereedmeldingen@nwwi.n=
l

Gegevens gekozen taxatiekantoor:

Bedrij=
fsnaam:
Noaber

Adres:=

Oosterhuisweg 7

Postco=
de en plaats:
7435PG OKKENBROEK

Telefo=
on:
0624269374

E-mail=
:
info@noaber.nu

Bijzonderheden:

Doel t=
axatie:
Verkrijgen financierin=
g

Type r=
apport:
Taxatierapport model w=
oonruimte 2018

Referentie:

Select=
ie:
Nader te bepalen geldv=
erstrekker

Opmerk=
ingen bij aanvraag:
evt. kadastrale kosten=
of leges kunnen achteraf in rekening worden gebracht.

Verbou=
wing:
Ja

Werkza=
amheden:
aanbouw en verbouwing =
keuken

Wist u dat veel vragen van taxateurs al zijn beantwoord in onze Q&A.=
Zodra u bent ingelogd en kijkt bij =93Nieuws=94 dan  ziet u in het be=
treffende bericht de volledige Q&A.

No Comments Yet.

Leave a comment

Noaber - makelaars in wonen en landelijk vastgoed
Neem contact op