FW: Melding taxatierapport ondertekend – 28070729034244 –

P {margin-top:0;margin-bo=
ttom:0;}

Van: info@nwwi.nl <info@=
nwwi.nl>
Verzonden: dinsdag 19 februari 2019 11:36
Aan: arnold_wic@hotmail.com
Onderwerp: Melding taxatierapport ondertekend - 28070729034244 - Dou=
welerwetering 17 , 7417TR DEVENTER - 3106340

 

Geachte taxateur,

Het taxatierapport, Douwelerwetering 17 , 7417TR DEVENTER is door u gere=
edgemeld en digitaal ondertekend.

De volgende bestanden zijn bij dit rapport beschikbaar:

Taxatierapport
in PDFTaxa=
tierapport
inclusief bijlagen in PDFTaxatierapport Bijlagen:

Kadastraal
uittrekselKadastrale
kaartAkte
van leveringBalans
van de vereniging van eigenarenBestemmingsplankaartBodeminforma=
tieFunderingsviewer
indicatieve aandachtsgebiedenHuishoudelijk
regelementUittreksel
van de Kamer van Koophandel van de vereniging van eigenarenOnderhoudsbegroting
van de vereniging van eigenarenOnderhoudsbegroting
van de vereniging van eigenarenNotulen
van de vereniging van eigenarenAkte
van (onder)splitsingBodemin=
formatieReferentieberekening
marktwaarde V1EVS
opdrachtvoorwaardenEnergiebesparende
voorzieningenUniforme
meetstaat gebruiksoppervlakte woningen

Het rapport is elektronisch ondertekend op: dinsdag 19 februari 2019 12:=
36 en is onder nummer 28070729034244 bij het NWWI geregistreerd.

U kunt het rapport inzien op de NWWI website via
www.nwwi.nl. Aan de rechterzijde op de homepage ziet u 'Rapport inzien'=
staan. Wanneer u hierop klikt, kunt u het registratienummer en de postcode=
van het getaxeerde object invoeren en het rapport inzien.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen en/of opmerkingen hebben,=
dan kunt u een e-mail sturen naar
info@nwwi.nl.

Met vriendelijke groet,
NWWI
Onderwerp: 'T.3. Bevestiging afgehandeld rapport vo=
or taxatiebedrijf'

Bijzonderheden van de =
opdracht:

Gegevens opdrachtgever:

Opdrac=
htgever:
de heer/mevrouw B. Hav=
erhoek

Adres:=

Enkstraat 75

Postco=
de en plaats:
7413TN DEVENTER

Telefo=
on:
0640002944

E-mail=
:
bradleyhaverhoek99@gma=
il.com

Gegevens opdrachtverstrekker:

Bedrij=
fsnaam:
NWWI consumenteningang=

Contac=
tpersoon:

Adres:=

Kruitmolen 1

Postco=
de en plaats:
3995ES Houten

Telefo=
on:
0306344150

E-mail=
:
gereedmeldingen@nwwi.n=
l

Gegevens gekozen taxatiekantoor:

Bedrij=
fsnaam:
Noaber

Adres:=

Oosterhuisweg 7

Postco=
de en plaats:
7435PG OKKENBROEK

Telefo=
on:
0624269374

E-mail=
:
info@noaber.nu

Bijzonderheden:

Doel t=
axatie:
Verkrijgen financierin=
g

Type r=
apport:
Taxatierapport model w=
oonruimte 2018

Referentie:
3106340

Select=
ie:
Argenta Hypotheken

Opmerk=
ingen bij aanvraag:
evt. kadastrale kosten=
of leges kunnen achteraf in rekening worden gebracht.

Verbou=
wing:
Nee

Wist u dat veel vragen van taxateurs al zijn beantwoord in onze Q&A.=
Zodra u bent ingelogd en kijkt bij =93Nieuws=94 dan  ziet u in het be=
treffende bericht de volledige Q&A.

No Comments Yet.

Leave a comment

Noaber - makelaars in wonen en landelijk vastgoed
Neem contact op